ઝબકી ગઇ


રાતનાં સમાચારમાં  કેલિફોર્નિયાના આગના સમાચાર જોઇ સુવા ગઇ. વ્હેલી સવારે તેનું સપનું આવ્યું. તેના ઉપરથી આ હાયકુ ઉપજ્યું.
-કોકિલા રાવળ, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫

ઝબકી ગઇ
પ્રભાત સપનાનું
દાવાનલનું.

scale~1023x5000x0x0~0929homesa-1412001081-10photo courtesy of http://www.californiaburning.org/capradio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s