ટમેટા આંબાર


જ્યારે ઉનાળામાં અઢળક ટમેટા મળતાં હોય ત્યારે તેનું શૂં કરવું તેવો વિચાર આવે. tameta-ambar

અહીં ચેરી અને ગ્રેપ ટમેટો મળે છે. તેનો સોસ બનાવી ફ્રીજમાં મૂકી થોડા દિવસો સુધી દાળશાકમાં કે ફરસાણ સાથે ખાઇ શકાય છે.

  1. ટમેટાને ધોઇ તપેલીમાં નાખવા.
  2. મરચુ, મીઠું, હળદર, ધાણાજીરુ અને ગોળ નાખી ખદખદાવવું.
  3. ઠરે ત્યારે કાચના વાસણ કે બરણીમાં ભરી ફ્રીજમાં મૂકી રાખવું.
પેટીસ ઉપર
પેટીસ ઉપર

જો કેનીંગ કરવું હોય અને વધારે મસાલેદાર બનાવવું હોય તો લસણ, આદુ, મરચાં, ગરમ મસાલો વગેરે નાખી શકાય. તેને બ્લેન્ડ પણ કરી શકાય. અને ખાતી વખતે રાઇ, જીરુ, હીંગ તથા મીઠા લીમડાંતો વઘાર પણ કરી શકાય.

 

 

 

 


લેખક: કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s