નાનપણનાં ગીતો


હું ભાવનગરની ઘરશાળામાં ભણતી હતી ત્યારે પ્રહલાદ પારેખના ગીતો અમે બહું ગાતા. આજે પણ તેના રાગ તથા શબ્દો યાદ છે. જ્યારે અનંતકડી રમતાં હોઇએ ત્યારે તેજ ગીતો પહેલા યાદ આવે. એટલા મારાં દિલમા સ્વસી ગયા છે.

પ્રહલાદ પારેખના સરવાણીના પુસ્તકમાં ઘણા વર્ષા-ગીતો છે. ધરશાળામાં પહેલા વરસાદના દિવસે રજા પડતી. અને વિદ્યાર્થીઓને વિક્ટોરિયા પાર્ક સુધી ચાલતા લઇ જતાં. ઇ છાંટા, ઇ માટીની સુગંધ અને થોડા ભીના થવાની મજા જુદીજ હતી…

વાંચો તેમનો જાય મેહુલિયો…

sarvaniજાય મેહુલો!

પેલો જાય મેહુલો મનને મારા લઇ ગયેલો!
એની વીજ-નટીએ કામણ કીધું,
ઠમકો એવો એક દીધેલો!
પેલો.

એનાં નીરની ધારા,
—સુણાવે ગીત એ પ્યારાં;
એના મેઘમૃદંગના તાલમાં વાયુ દોડતો જાણે ભાનભૂલેલો!
પેલો.

એનાં શ્યામલ રુપે
ભર્યું છે શું ય જાદુ તે
નહીં મન ક્યાં ય રોકાયે, દોડતુ જાયે: મોહિત તેણે આજ કરેલો!
પેલો.

આ મહિનાથી મધુસુદન કાપડિયાએ યુ-ટ્યુબમાં કવિતાનો રસાસ્વાદ શરુ કર્યો છે. શરુઆત પ્રહલાદ પારેખથી શરુ કરી છે. તેની લિંક જુઓ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s