હાસય ચિકિત્સા

હાસય ચિકિત્સા, ડો મુકુંદ મહેતા, આરોગ્ય પુસ્તિકા: ૧   ખડખડાટ હસો, તંદુરસ્ત થશો, મન નાચી ઊઠશે, ગગન ગાજી ઊઠશે. ખુલ્લા દિલે ખડખડાટ હસો આજીવન તંદુરસ્તી મેળવવાનો સરળ રસ્તો યાદ રાખો કે જ્યારે તમને તબિયતની ચિંતાથાય ત્યારે સારામા સારો રસ્તો ખડખડાટ હસવાનો છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ થયેલીઆ વાત છે. તમારા શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે અને મનની જબરજસ્ત ખુશાલી … Continue reading હાસય ચિકિત્સા

હાથ શાળ

હાથ શાળની બનાવટોની વસ્તુઓનો આધાર તેની પહોળાઇ ઉપર છે. જો નાની શાળમાં પાતળો સુતરાઉ દોરાનો ઉપયોગ કરો, તો તેમાંથી બે-ત્રણ ઇંચ જેટલીજ પહોળાઇનુ વણી શકો. જેમાથી પટ્ટા જવું થાય. આ પટ્ટાને બાજુ બાજુમાં ગોઠવીને સાંધોતો પર્સ જેવી વસ્તુઓ બનાવી શકાય. જો મોટી શાળ વાપરો તો જાડા સુતરાઉ દોરાનો ઉપયોગ કરાય. આમા ઊનનો ઉપયોગ પણ કરી … Continue reading હાથ શાળ

રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨

માત્ર આશા લઈને હું તારી પાસે આવ્યો. જાઉં છું ત્યારે મારો વિપુલ સ્નેહ તને અર્પણ છે. I came to you only with hope in my mind. I left you leaving my love behind. [Sparks, 32] તણખલાં, ૧૦૧ મારું આખરી વંદન તો તેમને જેમણે મારી અધુરપો જાણ્યા છતાં મને પ્રેમનો અભિષેક આપ્યો છે. My last salutations … Continue reading રવીંદરનાથનાં મૌક્તિકો – ૨

ખોરંભાયેલાં લગ્ન

ખોરંભાયેલાં લગ્ન કોકિલા રાવળ, મમતા અંક ૪, ફેબરુઆરી ૨૦૧૨, પાછલા પાના પરના ચિત્ર પરથી ઘડાયેલ વાર્તા ગઈકાલે હરિહર બેવડો પીને મોડી રાતે ઘેર આવ્યો. એની રાહ જોઈ જોઈને તેની વહુ લક્ષ્મીની આંખ જરા મળી ગઈ હતી. ઊઠીને આંખો ચોળતી તે રસોડામાં ગઈ અને ઠરી ગયેલું વાળુ ગેસ પર ચડાવી ગરમ કર્યું. તેના રાંધણામાં વાંક કાઢી … Continue reading ખોરંભાયેલાં લગ્ન