હાસય ચિકિત્સા


હાસય ચિકિત્સા, ડો મુકુંદ મહેતા, આરોગ્ય પુસ્તિકા: ૧

 

ખડખડાટ હસો, તંદુરસ્ત થશો,
મન નાચી ઊઠશે, ગગન ગાજી ઊઠશે.

blue-line
ખુલ્લા દિલે ખડખડાટ હસો
આજીવન તંદુરસ્તી મેળવવાનો સરળ રસ્તો

યાદ રાખો કે જ્યારે તમને તબિયતની ચિંતાથાય ત્યારે સારામા સારો રસ્તો ખડખડાટ હસવાનો છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ થયેલીઆ વાત છે. તમારા શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે અને મનની જબરજસ્ત ખુશાલી માટે ખુલ્લા દિલનું ખડખડાટ હાસ્ય સૌ કોઈ અજમાવી શકે તેવું અકસીર ઔષધ છે. જાણે-અજાણે કારણથી કે વિના કારણ એકલા કે સમૂહમાં હસવાથી નવજીવન મળે છે. આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે. હસવાની ક્રિયા વખતે તમે ધ્યાનસ્થ બની જાઓ છો. મનમાં અપાર શાંતિનો અનુભવ થાય છે. તનમાં તરવરાટ જાગે છે.

કુદરતમાં ચારેકોર હાસ્ય ફેલાયેલું છે. ખીલી રહેલા ફૂલોમાં, કોયલના સુંદર કુઉમાં, ઊગતા સૂર્યના કિરણમાં, સરિતાના કલકલ કરતા વહેતા નીરમાં, વર્ષાની આછેરી છાંટમાં હાસ્યનો અનુભવ કરો, મન પ્રસન્ન થશે. સંતાપ દૂર થશે. થોદાક જ સમયમાં બધું જખૂબ સારું લાગશે.

blue-line

જોઉં છું તમે નવા વરસે કેવા નિયમ કરો છો,
ન બોલે તેને બોલાવજો, ન આવે તેને ઘેર જજો;
રિસાય તેને રીઝવજો, અને આ બધું તેમના
ભલા સારું નહિ, પણ તમારા ભલા સારું કરજો.
જગત લેણદાર છે, આપણે કરજદાર છીએ. — ગાંધીજી

blue-line

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s