ભમરો

ભમરો બ'ઈ! આ ભમરાને કયમ કાઢું?! જરી ન જાતો આઘો હું તો ઘણુંય નીર ઉડાડું! પલક અહીંથી, પલક તહીંથી લળે વીંઝતો પાંખ્યું, બે કરથી આ કહો કેટલું અંગ રહે જી ઢાંકયું?! જાઉં ગળાબૂડ જળમાં તોયે મુખ તો રહે ઉઘાડું! બ'ઈ! આ ભમરાને કયમ કાઢું?! મેલી મનહર ફૂલ પદ્મના પણે ખીલ્યાં કૈં રાતા, શુંય બળ્યું દીઠું … Continue reading ભમરો

Chestnut Street by Maeve Binchy

  મીવ બીંચી આયરલેંડના પ્રખ્યાત લેખક થઈ ગયા. ૭૨ વર્ષની ઉંમરે ૨૦૧૨માં ગુજરી ગયા. આ એમની ટૂંકી વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે. એમના ગુજરી ગયા પછી તેના વરે (Gordon Snell) પ્રકાશિત કરી છે. આખા પુસ્તકની વાર્તાઓ Chestnut Street ઉપર રહેતા પાડોશીઓની છે. જુદા જુદા વિષય લઈને આ વાર્તાઓને આવરી લેવામાં આવી છે. જેમાં મા-બાપ અને છોકરાઓનો સંબધ, … Continue reading Chestnut Street by Maeve Binchy

આજ

આજ ફૂલડે ભરી ફોરમ જેવી વાવલિયા વિણ સોરે રહી રહી આ નયણાં બાવર નાવલિયા તુંને ખોળે! એક દિ' કેવી ગુંજતી બધી કુંજ આ કોકિલ-કીરને ગાને (ને) રણકી રે'તાં કડલા-કાંબી ક્યાંક જો તારી વેણ ચડી તોફાને! પણ આજ- આજતો જોને ભરી બપોરે ચોગમ કાંઈ તમરા તીખા ં બોલે! એજ આંબાડાળનો હિંદો, ખાંત ધરી તે પોર બાંધેલો … Continue reading આજ

વ્યવહાર કુશળ

વ્યવહાર કુશળ કોકિલા રાવળ, મમતા અંક ૬, એપ્રિલ ૨૦૧૨, પાછલા પાના પરના ચિત્ર પરથી ઘડાયેલ વાર્તા રમીલાકાકીનાં લગ્ન બીજવર સાથે થયેલાં. પોતે બધીજ રીતે બહુ જ કુશળ હતાં. તેના વર વેણીશંકર શાંત પ્રકૃતિના હતા અને શાકબજારના શોપિન્ગસેન્ટરમાં ઇંગલિશ બોલવાના વર્ગના શિક્ષક હતા. રમીલાકાકીએ તો આવતાં વેંત ઘરનો કબજો લઈ લીધો. તેમનાં લગ્ન થયાં ત્યારે ઘરમાં  … Continue reading વ્યવહાર કુશળ