પૂછી લીધું


પૂછી લીધું

કેવા ગયા દિન આપણાં મેં પૂછતાં પૂછી લીધું,
આવે ફરી દિન કાલના તે ંઘૂંટતા પૂછી લીધું.

આવ્યા હતાં ઘર આંગણે પ્રેમાળ મહેમાનો ઘણા,
સત્કારવા હર્ષાશ્રુ નયનો લૂછતાં પૂછી લીધું.

આ ઈશની વરસી કૃપા એ બાગમાં કેવી સતત?
મન ભાવતા એ ભાવપુષ્પો ચૂંટતા પૂછી લીધું.

આનંદના રંગો ભર્યા ચોપાસ સૃષ્ટિમાં બધે,
હળવા બની મેં કેસૂડાને ઘૂંટતા પૂછી લીધું.

ઢોળી રહ્યો છે ચાંદની અવની ઉપર એ ચંદ્રમા,
દૂધે ભર્યા સુખના હિંડોળે ઝૂલતા પૂછી લીધું.

વહી જાય છે પૂરપાટ દિવસોની સરિતા સાગરે,
ડૂબકી ભરી મન મોતીડાને લૂંટતા પૂછી લીધું.

summer

‘સ્પંદન’
પરિમલા કે. રાવલ

One thought on “પૂછી લીધું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s