કેમ રે આવિયા

કેમ રે આવિયા? પૂછો કદીક જો, અરે અધીર, કેમ રે આવિયા? ભલા તુરત તો કહે: 'સકળ વિશ્વનું સ્વર્ગ છે અહીં ધરતીપે;' 'મજા, બસ અમેરિકામાં મજા;' 'સ્વતંત્ર થવું 'તું ;' 'ન હાક, હુકમો ન'તા સાંખવાં;' ન બંધન અહીં; તમે જ તુંબડે તમારે તરો તમે જ મરતાં બચો,અગર છો ડૂબો;' 'છે અહીં નસીબ નિજ હાથમાં;' 'કરવું હોય … Continue reading કેમ રે આવિયા

ઉનાળો: ગામડે વહાલો

ઉનાળો: ગામડે વહાલો ઉનાળો એટલે તડકાઓનું સામ્રાજ્ય, તડકાનું લશ્કર ચારે તરફ છાવણીઓ તાણીને નીરવ પડેલું દેખાય. પંખીઓ ગાવાનું મૂકી દે ને ઢોર ઘાસ ખાવાનું મૂકી ને વાગોળવા ચઢે, વાગોળતાં વાગોળતાં ભેંસ - બળદ - ગાયો ઊંઘી પણ જાય. વૃક્ષોની છાયાઓ પણ છેક થડમાં સમેટાઈ જાય. ઠંડક ખોળીને કૂતરાંય જંપી જતા હોય છે ત્યારે પરીક્ષામાંથી છૂટીને … Continue reading ઉનાળો: ગામડે વહાલો

લાડલી

ફાધર્સ ડે માટે વિચારવા લાયક...   પપ્પાને એના ઉપર ખૂબ માન. કેમકે પપ્પાએ કહેલી કોઇ વાત એ ઉથાપતી નહીં. એને કારેલાં જરાય ન ભાવે. પપ્પા કહે કે કારેલાં તબિયત માટે સારા એટલે ખાઈ લે. હિલ્સવાળા સેન્ડલ ખૂબ ગમે. પપ્પા કહે એનાથી બરાબર ચાલી શકાય નહીં, વળી પડી જવાય તો વાગે. એને સ્કૂટર ચલાવવું ગમે, પણ … Continue reading લાડલી

લાવો પોતાનો (BYOB)

અહીંના સીનિયર સેંટરમાં ઘેરથી પાણી ભરેલી બાટલી લાવનારને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. વધારે જરૂર પડે તો ત્યાંના કુલરમાંથી પાછું પાણી ભરી શકાય. દર મહિને નિયમિત પાણીની બાટલી લાવનારને પાંચ ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવે છે. આ ડોલર્સ સંસ્થા પોતાના જ છાપે. અને તેનો ઉપયોગ સંસ્થા ખાતે જ કરવાનો હોય છે. જેમકે કસરતના ક્લાસ, મૂવી, ખાણી-પીણી તથા … Continue reading લાવો પોતાનો (BYOB)

મનની પાંખે

મનની પાંખે કેટલાય વખતથી ફૂલને થતું' તું કે હું ક્યારે ઊડું મન ફાવે ત્યાં ફરું… કેવી મજા આવે! ' એક દિવસ ફૂલને પાંખ ફૂટી ને એ બની ગયું પતંગિયું! ભલા! હવે, એને ઊડવાની કોણ કરે મના? દીવડાંની જયોત રોજ મનમાં વિચારતી, 'મારાથી ઉડાતું હોત તો… કેવું સારું?' અચાનક એક દિવસ એનેય પાંખ ફૂટી... તે જયોત … Continue reading મનની પાંખે

છેલ્લી વિદાય

જ્યારે જિંદગીમાં એવી માંદગી આવે કે જેનો કોઈ ઉપાય ન હોય ત્યારે નળીઓથી જીવવા કરતા મોતને સ્વીકારવું આવકારદાયક છે. ડોકટર કબોર્કિયનના લેખમાં તેણે એકલે હાથે થોડા દાખલા બેસાડી સાબિત કરી બતાવ્યું. વધુ માહિતી માટે વાંચો: મુઠ્ઠી-ઉચેંરો-ડૉક્ટર