મનની પાંખે


IMG_1981મનની પાંખે

કેટલાય વખતથી
ફૂલને થતું’ તું કે
હું ક્યારે ઊડું
મન ફાવે ત્યાં ફરું…
કેવી મજા આવે! ‘

એક દિવસ
ફૂલને પાંખ ફૂટી
ને એ બની ગયું પતંગિયું!
ભલા!
હવે, એને ઊડવાની
કોણ કરે મના?

દીવડાંની જયોત
રોજ મનમાં વિચારતી,
‘મારાથી ઉડાતું હોત તો…
કેવું સારું?’

અચાનક એક દિવસ
એનેય પાંખ ફૂટી…
તે જયોત આગિયો બની ગઈ!
હવે, ઘરમાં બાંધી રાખ્યે
રહે ખરીકે?

તળાવના પાણીને થયું,
‘હાયરે, પેલા પંખી,
આકાશે ઊડતા,
કરે છે કેવી સહેલ?’
એક દહાડો,
અચાનક એનેય,
ધુમાડિયા રંગની પાંખો ફૂટી
ને વાદળ બની
તળાવના પાણી
ગયા આસમાને ચડી!

મનેય થાય છે કે,
‘ઘોડો બનીને
હું આ મેદાન કુદાવી જાઉં’.

વળી કદીક એમ થાય છે કે,
‘માછલી બની
દરિયાના ઊંડાણ
માપી આવું…’

IMG_0604
original water color by Kishor Raval

કોકવાર વળી એમેય થઇ આવે,
‘પંખી થઇને
આકાશે ઊડી જાઉં…’

કે મને, આ બધાંની જેમ
એકાદી ઇચ્છાઓ મારી
કદીક ફળવાની ખરી?

– રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

(ભાવાનુવાદ: સુભદ્રા ગાંધી) જન્મભૂમિ પ્રવાસી ના સૌજન્યથી, મધુવન પૂર્તિ, મંબઈ

One thought on “મનની પાંખે

 1. Kokila – Minal

  Enjoyed Thoroughly –
  Your Poems/Reminiscences and BOYB Pictorials

  You are doing so well
  There is no better tribute to Kishor

  In this way you are creatively living with Kishor
  Sudhakar

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s