લાડલી


ફાધર્સ ડે માટે વિચારવા લાયક…IMG_2046

 

પપ્પાને એના ઉપર ખૂબ માન. કેમકે પપ્પાએ કહેલી કોઇ વાત એ ઉથાપતી નહીં.

એને કારેલાં જરાય ન ભાવે. પપ્પા કહે કે કારેલાં તબિયત માટે સારા એટલે ખાઈ લે. હિલ્સવાળા સેન્ડલ ખૂબ ગમે. પપ્પા કહે એનાથી બરાબર ચાલી શકાય નહીં, વળી પડી જવાય તો વાગે. એને સ્કૂટર ચલાવવું ગમે, પણ પપ્પાની લાડલી ક્યાંક ભટકાય જાય તો?

એને સાહિત્ય ખૂબ ગમે. લેક્ચરર થવાનો ખૂબ શોખ. પણ પપ્પાએ સલાહ આપી કે એમાં નોકરી મળેય ખરી, ને નયે મળે. મેડિકલમાં જાય તો ડિગ્રી ઊંચી, વળી પૈસાય સારા મળે. હોંશિયાર છોકરીએ ડોકટર જ બનવું જોઈએ. સાયન્સ ન આવડે એ આર્ટ્સમાં જાય. એણે પપ્પાની વાત માની. પપ્પા ખૂબ જ ખુશ.

એ ડોકટર થઇ ગઈ. પપ્પા ફૂલ્યા ન સમાયા. પપ્પાના કહ્યા મુજબ ચાલી એટલે જ આટલી મોટી ‘સિધ્ધી’ મેળવી શકાઈ.

એના લગ્નની વાત ચાલતી હતી. ઋષિ ડોકટર હતો. અને પપ્પાને ખૂબ ગમતો હતો.

એના મનમાં મિલિન્દ ઊગી આવ્યો.

પણ…..!

લેખક: નસીમ મહુવાકર, ૧૮. ૮. ૯૫, ‘અમે’ પુસ્તક ના સૌજન્યથી (ગુજરાત પ્રવાસી દીપોત્સવી ઓકટોબર ’૯૭) માંપ્રસિદ્ધ

One thought on “લાડલી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s