અતીતનો ઓછાયો

અતીતનો ઓછાયો જનમટીપનો કેદી. મીટ માંડી શું જોઇ રહે એ કાળદિવાલો ભેદી. ડગ ભરે ત્યાં શ્વાસકેરો પડછાયો સામે અથડાય, શમણાંના રંગ નાખી નિ:સાસા ભાનમાં ડૂબી જાય; રોજ સૂરજ ના આથમે એનો પણ રોજ પેટાતી વેદી. નહોતી એને ત્યારે કાંઇ ગતાગમ જ્યારે ઝનૂન ચડેલું, કો'ક અભાગણના સોહાગને પળમાં જ્યાં નંદવેલું ; આજ હવે રાહ જોતા ખૂદ … Continue reading અતીતનો ઓછાયો

ફિલાડેલફિયા ની ઉનાળાની એક બપોર

ગયા વરસે મીનળ Schuylkill નદીની રીવરફેસ્ટમાં ગઈ હતી. આ નદી ફિલાડેલફિયા ની મધ્યમાંથી પસાર થાય છે. આ ઉજવણી Bartram's Gardensમાં હતી. આ જગ્યાના માલિક, John Bartram, Benjamin Franklinનાં દોસ્ત હતા, જેણે આખી દુનિયામાંથી જુદી જુદી જાતનાં છોડવા લાવી અહીં વાવ્યા હતા. જ્યાં farm house હતું ત્યાં આજે નાની રેસ્ટોરંટ બનાવી છે. નદી ઉપર દર વરસે બોટની હરીફાઈ … Continue reading ફિલાડેલફિયા ની ઉનાળાની એક બપોર

સુવાક્યો

સુવાક્યો ૧. શરીર પાણીથી, મન સત્યથી,આત્મા ધર્મથી અને બુદ્ધિ જ્ઞાનથી પવિત્ર બને છે. ૨. જો હ્રદયમાં કોઈના માટે જગા હશે તો ઘરમાં આપોઆપ થશે. ૩. સો વીંછીના ડંખ કરતા પણ એક કડવા વેણની ચોટ વધુ લાગતી હોય છે. ૪. જગતમાં પરિવર્તન ઇચ્છતા હો તો શરૂઆત જાતના પરિવર્તનથી કરો. ૫. આંખ જુએ તેને દ્દશ્ય કહેવાય, હ્રદય જુએ … Continue reading સુવાક્યો