રવિશંકર રાવળની યાદમાં – સોના નાવડી


જન્મ તારીખ: ૧ ઓગસ્ટ ૧૮૯૨, ભાવનગર
અવષાન: ૯ ડિસેમ્બર ૧૯૭૭, અમદાવાદ

artist Ravishankar M Raval
artist Ravishankar M Raval

“૧૯૨૦માં ગુરુદેવ ટાગોર અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યારે ક્ષિતિમોહન સેને ગુરુદેવનું મૂળ બંગાળી કાવ્ય ‘સોના નાવડી‘ ગાઈ સંભળાવેલું તેનો સાર ‘સંસારનો દેવતા મનુષ્યના વ્યક્તિત્વને સંઘરતો નથી. પણ તેની સાધના વિશ્વના નિર્વાહમાં યોજી દે છે’ તે મારા મનને ચોટ મારી ગયો. ત્યારથી મેં કળાની સાધના માટે કોઈ બદલાની કે પુરસ્કારની આશા કરી નહોતી. મારા સ્વભાવના ધર્મ રૂપે જ તે સ્ફૂરાયામાન રહી છે.” – ર.મ.રા.

“ગુજરાત મારી ‘ગુણવંતી ગુજરાત’ છે. ગુજરાતે મને કદી દુભવ્યો નથી… ગુજરાતે મને પૂરતા માન-સન્માન આપ્યા છે…તેમજ સહદયી મિત્રો અને જીવનમાં યશ અને પ્રતિષ્ઠા વધારવાનાર શ્રેષ્ઠ કલાકાર – વિદ્યાર્થીઓ પણ મને પ્રાપ્ત થયા છે… આજે ગરવી ગુજરાતે તેનું બિરુદ સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. મારા હ્દયમાં મંત્ર રૂપે ગુજરાત જીવંત હતું. તે આજે સજીવ રૂપે પોતાના હ્દયમાં મને સમાવે છે. એથી બીજી જીવનની સાર્થક્તા હું કલ્પી શકતો નથી.” – ર. મ. રા.

ગુજરાતમાં કલાના પગરણના સૌજન્ય થકી
કલા રવિ ટ્રસ્ટ અને આર્ચર પ્રકાશક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s