પુસ્તક પરિચય: The Girl on a Train


પુસ્તક પરિચય: The Girl on the Train

http://thetelegraph.com/wp-content/uploads/2016/06/web1_TheGirlontheTrainbookcover.jpg
http://thetelegraph.com/wp-content/uploads/2016/06/web1_TheGirlontheTrainbookcover.jpg

એક છૂટાછેડા લીધેલી દારૂડિયણ બાઈની રહસ્ય કથા છે. તે રોજ લંડન સીટીમાં ટ્રેન લઈને કામે જતી. તે દરમિયાન એક સ્ટોપ ઉપર એક સુખી જોડીને વરંડામાં કીસ કરતા કે કોફી પીતા જુએ. તેઓની તેને ઈર્ષા આવે અને દ્રષ્ય જોઈને ખુશ પણ થાય. એક દિવસ તે બીજા પુરુષને તેની સાથે બાથ ભીડતા જુએ છે. તે દ્રષ્ય તેનાથી ખમાણું નહી તેથી તેનો પીત્તો જાય છે.

બીજે દિવસે છાપામાં ખબર જુએ છે કે તે બાઈનું ખૂન થયું છે. એટલે તેને આ કોયડો ઉકેલવામાં રસ પડે છે. દારૂ પીધા પછી તેની યાદ શક્તિ ઓછી થઈ જાય. આખરે આ કોયડો કેવી રીતે ઉકેલાય છે તે માટે આ પુસ્તક વાંચો.

આ પુસ્તકની હમણાં મૂવી બની છે. પુસ્તકમાં વધારે વીગત સાથે ધીમી ગતી પણ છે. લંડનને બદલે મૂવીમાં ન્યુયોર્ક કામે જાય છે તેટલો ફરક છે.

લેખક: કોકિલા રાવળ, kokila@kesuda.com

2 thoughts on “પુસ્તક પરિચય: The Girl on a Train

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s