મેદસ્વિતા ઘટાડવા માટે:


મેદસ્વિતા ઘટાડવા માટે:

મેક્સિકોમાં ૭૦ટકા પુખ્તવયના મેદસ્વિતા સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. ત્યાંની સરકારે મેદસ્વિતા ઘટાડવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. જે કોઈ વ્યક્તિ ટિકિટમશીન સામે આગળની તરફ હાથ રાખીને ૧૦ વખત ઊઠબેસ કરશે, તેને મેક્સિકો શહેર માટે ફ્રી સબ-વે ટિકિટ આપવામાં આવે છે.

(રસરંગ) દિવ્યભાસ્કરના સૌજન્યથી
૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬

blue-line

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s