શ્વાસોમાં તું, આંખોમાં તું


શ્વાસોમાં તું, આંખોમાં તું

photo: Kokila Raval

શ્વાસોમાં તું, આંખોમાં તું, સપનાંના અવસરમાં તું જ એક તું
હૈયામાં તું, હોવામાં તું, આખાયે એક જીવતરમાં તું જ એક તું

ફૂલોમા પણ સોનેરી ઝાકળ લખે
નીચું ઝૂકીને આભ વાદળ લખે
તને કુદરત પણ સામેથી કાગળ લખે
દર્પણમાં તું, સગપણમાં તું, ફળિયામાં, ઉંબરમાં તું જ એક તું

મારામાં ઊછરેલી પ્રેમની પૂનમ તું
ઈશારા સાચવીને રાખે મોઘમ તું
આસપાસ ઊગેલી ગમતી મોસમ તું
શબ્દોમાં તું, અર્થોમાં તું. લાગણીના અક્ષરમાં તું જ એક તું


કવિ: અંકિત ત્રિવેદી, પુસ્તક: ગીતપૂર્વક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s