પ્રલય

"પ્રલય આવવાનો છે," વાતો ચાલતી હતી: "બહુ ખતરો છે, કોઈક સુરક્ષિત જગ્યા શોધવી પડશે."
 સાંભળીને એક 3 વર્ષનો છોકરો માઁના ખોળામાં છુપાઈ ગયો. લઘુકથા લેખક: ભાર્ગવ રાવલ, ભાવનાગર, કલરફુલ કલમ

ઉદાસ રહેવાના

જે ભીતરથી ખલાસ રહેવાના આદમી એ ઉદાસ રહેવાના બાદશાહી છે જેને અંતરની એ ફકીરી લિબાસ રહેવાના જે રહે છે દિવાને-આમ સદા એ જ દિવાને- ખાસ રહેવાના સમજી બેઠા જ રણને દરિયો જે એને મૃગજળ ને પ્યાસ રહેવાના જેને મળવું નથી ખરા દિલથી એને બહાનાં પચાસ રહેવાના દિલને બદલે બળે છે દીવો જ્યાં દૂર ત્યાંથી ઉજાસ … Continue reading ઉદાસ રહેવાના

બારી બહાર

એ મને ક્લાસમાં જોવા આવતો, ને હું ચહેરો છુપાવવા બારી બહાર જોઈ જતી, શરમાળ નજરે.
 આજે પણ કોઈ મને જોવા આવ્યું છે ને હું ચહેરો છુપાવવા બારી બહાર જોઈ રહી છું, ભીની નજરે.   લઘુકથા લેખક: ભાર્ગવ રાવલ, ભાવનાગર, કલરફુલ કલમ


કોળિયાકનો પ્રવાસ – કોળિયાકનું બીજુ નામ નકળક કે નીશકલંક મહાદેવ

હું અને અમારાં મહેમાનો કોળિયાકના પ્રવાસે ઉપડ્યા જે ભાવનગરની નજીક આવેલું ગામ છે. કારમાં અદધા કલાકમાં પહોંચી જવાય. અમે બધાં રસ્તામાં આવતી વાડીઓ અને બીજા ફંટાતા ગામના રસ્તાઓ જોતા; લીલોતરી માણતાં હતાં. હું વળી ઝાડ ઝાંખરાંની ઓળખાણ કરાવતી હતી. આને બાવળ કહેવાય જેનાથી અમે નાનપણમાં દાતણ કરતા. આ લીમડાંનુ ઝાડ છે તેની અમે લાંબોળી ખાતાં … Continue reading કોળિયાકનો પ્રવાસ – કોળિયાકનું બીજુ નામ નકળક કે નીશકલંક મહાદેવ

મેંદીના પાંદમાં

મેંદીના પાંદમાં લાલી બેઠી, એવી કવિઓના ગાનમાં ગુલાલી બેઠી; મેંદીના પાંદમાં લાલી બેઠી. આંબાના મોરમાં કેરી બેઠી, એવી રંકોના હૃદયમાં દિલેરી બેઠી, મેંદીના પાંદમાં લાલી બેઠી. દિનડાના તાપમાં રજની બેઠી, એવી શૂરવીરના સોણલામાં સજની બેઠી; મેંદીના પાંદમાં લાલી બેઠી. સંતોની સાનમાં વાણી બેઠી એવી સૈયરના પ્રાણમાં જુવાની બેઠી; મેંદીના પાંદમાં લાલી બેઠી. કવિ : ઝવેરચંદ … Continue reading મેંદીના પાંદમાં

રૂપાળી કન્યા

કાંતા નીશાળમાંથી છૂટી ઘેર જતી હતી. રોજ તો શાંતા સાથે ગપાટા મારતી ઘેર જતી. આજે શાંતાને પેટમાં દુ:ખતું હોવાથી નીશાળમાં આવી નહોતી. એટલે કાંતા એકલી હતી. મનમાં જરા ફડક હતી એટલે ઉતાવળે ઉતાવળે ચાલતી હતી. ત્યાં ગામનો મૂખી સામેથી આવતો હતો. કાંતા નીચી નજરે ગભરાતી ચાલતી હતી. મૂખી આડો ઉતર્યો. કાંતા રૂપની ખીલતી કળી હતી. … Continue reading રૂપાળી કન્યા