ફિલાડેલફિયાના સમાચાર- દ્વિતીય સંસદસભા ઓફ નોર્થ અમેરિકા


પહેલી બેઠક ડિસેંબરમાં સુચીબેન વ્યાસને ઘેર આયોજીત થઈ હતી. રાહુલભાઈ શુક્લ તેના મુખ્ય વક્તા હતાં. સંસદસભા શરૂ કરવાનું સુચન કનુભાઈ સુચકનું હતું.

દ્વિતીય બેઠક કોકિલા રાવળને ઘેર ૧૫મી એપ્રિલે રાખવામાં આવી હતી. ૩૦ ભાવકો ઉપસ્થિત હતા. મુખ્ય વક્તા અશોકભાઈ મેઘાણી હતા. તેમણે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરેલા થોડાં પુસ્તકોની ઝલક આપી હતી. ત્યાર પછી શું ગ્રહણ કર્યું તે પ્રદર્શીત કરવા માટે ભાવકોને એક એક મીનીટ આપવામાં આવી હતી.

photo: Girish Vyas

ભોજનના વિરામ પછી સૌના આગ્રહને વશ થઈ નંદિતાબેને (જે કવિ, ગાયક અને સંગીતના ઢાળ બેસાડનાર તરિકે પ્રચલિત છે) થોડાં ગીતો ગાયા. પ્રખ્યાત કવિ હિતેન આનંદપરા પણ અમારા નસીબે ત્યાં હાજર હતાં. તેમણે પણ કવિતાનો લાભ આપ્યો. ગીરીશ વ્યાસે પણ હળવી બે કડીઓ ગાઈ સંભળાવી. આમ રંગે ચંગે અને સૌની મદદ સાથે સંસદ સભા પૂરી થઈ.


લેખક: કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s