પુસ્તક પરિચય – The Inheritance Of Loss by Kiran Desai


જેમુભાઈ પટેલ નામના જજનો જાહોજલાલીનો સમય પૂરો થાય છે.નીવૃત થયા પછી શાંતિમય જિંદગી પસાર કરવા માટે કાંચનચંઘાના તળેટીમાં આવેલા કાલીમપોંગના ગામમાં સ્થાયી થાય છે. તેનો રસોયો અને મટ નામની કુતરી પણ સાથે રહેતા હોય છે.

એક દિવસ ઓચિંતાની તેની પૌત્રી સાઈ અનાથ આશ્રમમાથી તેમની સાથે રહેવા આવે છે. જજની શાંતિની જિંદગીમાં થોડો ખળભળાટ થાય છે. સાઈ રસોડામાં રસોયા સાથે વાતો કરવા પહોંચી જાય. જજને બહુ બોલવાની ટેવ નહીં . રસોયો જુનો હતો. સાઈ કુટંબની વાતો પૂછે એટલે રસોયો મીઠું મરચું ભભરાવી રસપૂર્વક વાતો કરે.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Inheritance_of_Loss

રસોયાનો દીકરો બીજુ અમેરિકા વગર કાયદેસર ગયો હોય છે. તે જુદી જુદી રેસ્ટોરેન્ટમાં ગ્રીન કાર્ડ વગર કામ કરતો હોય છે.

સાઈને ગણિત અને વિજ્ઞાન શીખવવા માટે જ્ઞાન નામના કોલેજ ગ્રેજ્યુએટને માસ્તર તરીકે રાખવામાં આવે છે. તેઓ બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડે છે. છોકરો નેપાળી હોય છે.

નેપાળ જ્યારે સ્વતંત્ર થવા માટે ચળવળ શરૂ કરે છેત્યારે નેપાળી યુવાનો સાથે જ્ઞાન મોરચામાં જોડાય છે.

જજ, કુતરી,રસોયો ,બીજુ, સાઈ અને જ્ઞાન બધાંનુ અંતમાં શું થાય છે તે જાણવા માટેપુસ્તક વાંચવા જેવું છે.નેપાળી ઈતિહાસને વણી લેતુ પુસ્તક છે. લેખિકાનું ઝીણવટ ભરેલું વર્ણન પણ રસદાયક છે.

 


લેખક: કોકિલા રાવળ, ફિલાડેલ્ફિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s