રાવળ પરિવારની ત્રણ પેઢીનો ગાંધીજી સાથેનો અહૈતૂક સંસર્ગ (ડો. કનક રાવળ)

એક અપ્રખ્યાત ગાંધિજીનું ચિત્ર, અને અમારા કનુભાઇને આશીર્વાદ મળ્યા. This was originally published on April 23, 2019 on the Davdanu Angnu site, here: https://davdanuangnu.wordpress.com/2019/04/23/રાવળ-પરિવારની-ત્રણ-પેઢીન/ પ્રથમ પેઢી (ગાંધીજી ૧૮૮૭ માં મેટ્રીક પાસ થયા) આ વાત મારા દાદા રાવસાહેબ મહાશંકરે મને ૧૯૪૨ ની ક્રાંતિના સમયે ગર્વ સાથે કહીહતી. હું એમને બાપુજી કહેતો. ૧૮૮૭ માં ગાંધીજી રાજકોટની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાંથીમેટ્રીક પાસ … Continue reading રાવળ પરિવારની ત્રણ પેઢીનો ગાંધીજી સાથેનો અહૈતૂક સંસર્ગ (ડો. કનક રાવળ)

ભાવનાગર ગદ્યસભાનાં નવા કવિઓ

સહુની આણી ગગન, ધરા, પાણી, સહુની આણી નાખી, માણસે બસ નિજની જ કરી ઉજાણી. - દર્શન પાઠક ‘દર્શન’, ભાવનાગર ગદ્યસભા પુસ્તકોની પીડા "બંધ કબાટમાં પુસ્તકે આત્મ હત્યા કરીને ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું મોબાઈલના ત્રાસ થી...” - જગન પંડ્યા, ભાવનાગર ગદ્યસભા ​

પુસ્તક પરિચય — Still me

છોકરી અપંગ માણસની સેવા કરતી હોય છે તેઓ બંને પ્રેમમાં પડે છે. માણસ જાણે છે કે આગળ ભવિષ્ય નથી એટલે તે નીરાશ થઈને આપઘાત કરે છે. તેના સબંધ દરમિયાન તેણે ઘણી શીખામણો આપી હોય છે જે તેને ભવિષ્યની મુશ્કેલીઓમાં કામ આવે છે. એમાની એક શીખામણમાં તને શું બનવુ છે. તારી જાતને ઓળખી મનગમતુ કામ શોધી … Continue reading પુસ્તક પરિચય — Still me

સ્વમાન જાગ્યું

દક્ષિણ આફ્રિકા ગયા પછી ડરબન થી પ્રિટોરિયા જવા માટે ગાંધીજી રેલ્વેની પહેલા વર્ગની ટિકિટ કઢાવી ગાડીમાં બેઠા. રાતના નવ વાગ્યે મેરિત્સબર્ગ સ્ટેશન આવ્યું. ત્યાં એક ગોરો ઉતારુ તે ડબામાં આવ્યો. ગાંધીજીને જોઈને એણે કોઈ અમલદારને બોલાવ્યો. અમલદારે ગાંધીજીને ત્રીજા વર્ગના ડબામાં જવાનું કહ્યું. ગાંધીજીની પાસે પહેલા વર્ગની ટિકિટ હતી એટલે એમણે ના પાડી. સિપાઈને બોલાવીને … Continue reading સ્વમાન જાગ્યું

કબિતિકા ૧

પાંખડીઓ ચૂંટવાથી પુષ્પનું સૌંદર્ય પામી નથી શકાતું.   By plucking her petals You do not gather the beauty of the flower.   (Stray Birds)   પાષણપથના પગથારે, એકાંતની મરુભૂમીમાં મારો સખા એકલવાયો બેઠો છે. At the end of the stony path, In the country of virgin solitude, My friend is sitting all alone. (Gitanjali) માત્ર … Continue reading કબિતિકા ૧