પુસ્તક પરિચય – The Best of Me


The Best of Me by Nicholas Sparks — આ નવલકથાની રચના ૧૯૮૪કેરોલાઈનાની હાઈસ્કુલમાં ભણતા એમાંદા અને ડોસનનીબંનેની જાત અલગ હતી. એમાંદા ઉંચા કુળની હતી અને પૈસાદાર કુટુંબમાં ઉછરેલી હતી. જ્યારે ડોસનનુ કુળ હલકુ ગણાતુ હતું. તેના બાપદાદા ખુની હતા પરંતુ તેનામાં એ સંસ્કાર ઉતર્યા નહોતા. ડોસન એકદમ શાંત અને નરમ હતો. એક ઉનાળામાં આ પ્રેમ પ્રસંગ પાગર્યો .

બંનેના અલગ રસ્તા થતા છૂટા પડ્યા. એમાંદા કોલેજમાં બહારગામ ભણવા જાય છે.  જ્યારે ડોસન ગરીબ હોવાથી કોલેજમાં ભણવા જઈ શક્યો નહીં.

ડોસનના બાપનો સ્વભાવ આકરો હતો. એકવાર ગુસામાં તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકયો તેથી તે એક કાર મીકેનીકને ત્યાં કામ શોધી ત્યાં ગરાજમાં રાતે પડ્યો રહેતો.મીકેનીકને છોકરા નહોતા એટલે તેને પોતાના છોકરાની જેમ રાખતો. એમાંદા વેકેશનમાં આવતી ત્યારે ડોસનને મળતી .

થોડા વખતમાં ડોસનને દરિયા વચાળે ઓઈલ રીગમાં નોકરી મળી. બંનેનુ મળવાનુ બંધ થાય છે.

એમાંદાના બાપને આ સંબધ મંજુર નહોતો. તેથી તેની ઉપર દબાણ કરી તેને પૈસાદાર ડોક્ટર સાથે પરણાવી.

ડોસન અને એમાંદા એકબીજાને ભૂલી નહોતા શક્યા. ડોસને લગ્ન ન કર્યા અને એમાંદાની યાદમાં જીવતો હતો. એમાંદા બધી વાતે સુખી હતી પરંતુ તેનુ લગ્ન જીવન પ્રેમ વીહોણુ હતુ. તેને ત્રણ બાળકો થયા પણ એક બાળક ગુજરી જતા તે અસ્વસ્થ રહેતી. વરસમાં બે ત્રણ વાર પીયર પહોંચી જતી. તે ગરાજના માલિકને મળતી અને ડોસનના સમાચાર પૂછતી.કોઈવાર તેને રસોઈ પણ કરી આપતી અને પોતાનુ મન ઠાલવતી.

મીકેનીક મરણપથારીએ પડ્યો ત્યારે તેણે બંને્ ઉપર પત્ર લખી વકીલને સોંપી રાખ્યા હતા. ફ્યુનરલ પત્યા પછી જ આ પત્રો સોંપવા તેવી ભલામણ કરેલી.

પચીસ વર્ષ પછી તેઓ મીકેનીકના ફ્યનરલમાં મળ્યા અને બે દિવસ સાથે ગાળ્યા.મીકેનીકની ઈચ્છા પ્રમાણે તેઓ અસ્થી પધરાવવા ગયા, જ્યાં મીકેનીક દંપતિ અવારનવાર જતા. જગ્યા રણિયામણી હોવાથી બંને અવાક થઈ ગયા. તેઓ પહેલા તો આખા ઘરમાં ફર્યા  અને કલ્પના કરી અને તેઓને ખ્યાલ આવી ગયો કે  મીકેનીકે શા માટે આ જગ્યા પત્ની માટે પસંદ કરી અને તેને સુંદર બગીચામાં દફનાવવામાં આવી.

ત્યાંથી તેઓ કમને છૂટા પડ્યા. ડોસનને ઘણાં વખતથી તેના ભત્રીજાઓ સાથે અણબનાવ હતો તેથી તે ગામમાં આવતો જ નહીં. ભત્રીજાઓને ખબર પડતા કે ડોસન ગામમાં ફ્યુનરલ અંગે આવ્યો હશે એટલે ડોસનનો પીછો કરી એક હોટેલમાં કોફી પીવા રોકાયેલા ડોસનને બંદૂકથી મારી નાખ્યો.

એમાંદાનો વર દારૂડિયો હતો બાકી તે સ્વભાવે સારો હતો.એમાંદા ફ્યુનરલમાં ગઈ હતી ત્યારે તેણે વધારે દારૂ ઢીંચ્યો અને ઘેર પહોંચવાની હાલતમાં નહતો એટલે દીકરાને  ફોન કરી બોલાવ્યો.

દીકરો બેનપણીને મળવા ગયો  હતો ત્યાંથી તે બાપને તેડવા નીકળ્યો.પાછા ફરતા કારનો અકસ્માત થયો . બાપને નાક ઉપર વાગતા લોહીલુહાણ હાલતમા હતો.દીકરાને છાતી ઉપર સખત ઈજા થઈ હોવાથી હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં  આવ્યો હતો.એમાંદાને ખબર પહોંચતા તે મારંમાર હોસ્પીટલમાં પહોંચી. ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે તેને હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાંટની જરૂર પડી.

ડોક્ટરને તપાસ કરતા હમણાંજ કોઈનુ મૃત્યુ થયુ હતું તેવી ખબર પડી અને તે હાર્ટ દીકરાને બંધબેસ્તુ પણનીકળ્યુ. દીકરો ધીરે ધીરે સાજો થઈ ગયો. વરે દારૂ છોડવાનુ પણ લીધું.

ડોસને એકવાર એમાંદાને કહેલુ કે “I will give the best of me”. આ વાર્તાની મૂવી પણ બની છે, The Best of Me.


નવલકથાકાર: Nicholas Sparks

પુસ્તક પરિચય: કોકિલા રાવળ.

                                 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s