મા! હું આવી…


મા માટેનો ખાસ દિવસ. અહીં આ દિવસે તેને બહુ માન અપાય છે. તેને અભિનંદન ઉપરાંત ફુલ નો ગુલદસ્તો ચોકલેટની ભેટ મળે છે. ધણા તેને કપડાલતા વગરેની ભેટ સોગાદ પણ આપે છે. ન આવી શકે કે દૂર રહેતા હોય તો પોસ્ટખાતાને કે UPSને ખટાવે છે. ફોન ઈ-મેઈલ પણ થાય છે. Happy Mother’s Day!


મહિયરને આંગણે પગ મેલું
ત્યાં તો ગહેકી ઊઠે મનના મોરલા!

હેતના આંસુની મા ! આછેરી છાંય ઓઢી,
“આવી ગઈ દીકરી!“ કહી તું કેટલું કહી દેતી!

ફોરે સ્મૃતિઓય, મારું અંગ-અંગ કિલ્લોલે,
ભીની-ભીની સુવાસ રેલે.

હું તો વાદળી કે ફૂલ પેલુ ના રે, સુગંધ તેની,
બની જાઉં શું-શું મા! તારી તે હુંફમાં!

હીંચુ હિંડોળે વળી ઘૂમું ચોમેર,
કરું ખૂણેખૂણાની સંગે વાત,
ઘૂઘવતા સુખની કંઇ કેટલીએ વાત,
માં ! કહેતાં-કહેતાંય ન હું થાકું.

ઘેઘૂર વડલાની મારી ઝાઝેરી છાંય,
તોય અદકેરી લાગે આ મીઠેરી છાંયડી,
મા! હું આવી…


કવિયત્રી: નિરૂપમા મારૂ ( જીવનના પગથારેના સૌજન્યથી )
સંપાદક: કોકિલા રાવળ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s