કેસૂડા — લઘુકથા


મન ખેંચી રાખતા હતા આ કેસૂડાં. સ્મિત નીકળ્યો ત્યારે ગુલમહોર ઊભા હતા પોતાનો અસબાબ ઉનાળે ખુલ્લો કરી. શહેરમાં પોતાના ઘર પાસેના આ કેડેથી નીકળતા હૈયુ વાદળની માફક હળવું થઇ ગતિ કરી રહ્યું. પરિવારને લઇ એ નીકળી પડ્યો નજીકની ટેકરીઓ પર. 

શહેરની બહાર નીકળતા વૃક્ષસૃષ્ટિ નજરે આવવા લાગી. પાછોતરો શિયાળો એનું રૂપ ધરી ઊભો હતો કોઈ જુએ એના તરફ એમ ધારી. લીલા-સૂક્કા ખેતરોની વિવિધતા, ખૂલ્લા કે મજૂરી કરતા લોકોવાળા ખેતરો, ઢોર-ઢાંખર અને કોઇ કોઇ ઊડી જતા પંખીઓ અને લગભગ એકાંત એવો એ ટેકરીઓનો માર્ગ એના હૃદયમાં એવા ઉતરી પડ્યા કે થીજેલુ સઘળુ ઝરણા બની વહેવા લાગ્યું. 

ને એમાં આવ્યા આ કેસૂડા. ક્યારનો  મૂંગો મૂંગો જોઈ રહ્યો હતો કાર ચલાવતા ચલાવતા. એણે ઊભી રાખી મોટરને અને એના દીકરાનો હાથ પકડી કહે, ‘ચાલ, ખંજન. આ ટેકરી પર ચડીએ.’ નાના કોમળ ચંચળ પગને બીજું શું જોઈએ ? એ ચડવા માંડ્યા કેસૂડાથી લદાયેલી નાની ટેકરી પર. કેસૂડા ખરી પડેલા. હાથમાં લઇ તે ખંજનને દેખાડ્યા. એ હાથમાં લઇ જોવામાં મશગૂલ થઇ ગયો. ડિમ્પલ પણ પાછળ આવી. એણે તાજી ખીલતી કૂંપળો દેખાડી. ‘પપ્પા, મને એક ફૂલ તોડી આપોને ?’ ‘અને મારા માટે નહિ ?’ ડિમ્પલે કહ્યું.  

‘ઓ.કે.’ કહી એ ચડ્યો ઝાડવે. નજીકની ડાળીએથી કૂંપળને ચૂંટવા જાય કે ફસ્સ ડાળી નીચે. અને એય નીચે. એ બન્ને હસી પડ્યા. એ કહે, ‘  ધ્યાન રાખતા હો તો.’ 

કોલેજના છેલ્લા વરસની પીકનીકમાં આવેલા ત્યારે શિવાની સારુ કેસૂડા લેવામાં આમ જ થયું હતું ને ! કેસૂડા લઇ આવેલો. કૂંપળો ફૂટેલા નાના શા. પણ કૂંપળો કયારેય વિકસી નહિ. 

એ ખોવાઈ ગયો. ‘હવે આમ પડી રહેશો કે ઊભા થશો ?’ છોકરાને એક ફૂલ પણ નથી આપી શકતા ?’ હસીને એણે ટોણો માર્યો. 

‘અરે, હોય એમ કાંઇ ! એમ કાંઇ કેસૂડાની કૂંપળોને સ્પર્શ્યા વગર અહીંથી જઇશું ?’ ઝાડ પર જઈ, દીકરા અને એમની સામે જોઇને કહે, ‘અરે,  અહીં તો મોટા પૂરા ખીલેલા સરસ ફૂલો છે.’ બે ફૂલ ચૂંટી, એ હળવે હળવે ઉતરવા માંડ્યો. 


હરીશ મહુવાકર  //  ઈમેઈલ: harishmahuvakar@gmail.com  // મોબાઈલ: 9426 22 35 22
Harish Mahuvakar’s YouTube channel
‘અમે’,  3/A, 1929, નંદાલય હવેલી પાસે, સરદારનગર, ભાવનગર  364002 


      

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s