સફળતા જિંદગીની


સફળતા જિંદગીની,  હસ્તરેખામાં નથી હોતી;
ચણાયેલી ઈમારત એના નકશામાં નથી હોતી.

સુભાગી છે સિતારા કે  ગણતરી થાય છે એની,
પ્રણયમાં નહિ તો કોઈ ચીજ ગણનામાં નથી હોતી.

મને દીવાનગી મંજૂર છે   આ એક બાબત પર,
મહોબ્બતની મજા તમને સમજવામાં નથી હોતી.

તમે મારાં થયા નહીં તોયે  મારાં માનવાનો છું,
કમી સચ્ચાઈમાં હોય છે,  ભ્રમળમાં નથી હોતી.

વધુ હસવાથી આંસુ આવતાં  જોઈને પૂછું છું,
અસર એનાથી ઉલટી કેમ રોવામાં નથી હોતી?

હવે આથી વધુ શું ખાલી હાથે દિન વીતાવું હું?
કે મારી જિંદગી પણ મારા કબજામાં નથી હોતી.

ન શંકા રાખ કે મારી ગરીબી બહુ નિંખાલસ છે,
છે એ એવી દશા જે  કોઈ પરદામાં નથી હોતી.

ધરાવે છે બધા મારા જ  પ્રત્યે સંકુચિત માનસ,
જગા મારે જ માટે જાણે  દુનિયામાં નથી હોતી.


ગઝલકાર — બરકત વીરાણી — “બેફામ”  ( માનસર પુસ્તક નાસૌજન્યથી  )

સંપાદક–  કોકિલા રાવળ

One thought on “સફળતા જિંદગીની

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s