જીવન પગથારે – પુસ્તક પરિચય


નિરૂપમાબેને “ જીવન પગથારે “ નામનુ પુસ્તક તેમના પિતાશ્રીને ૭૫મા વર્ષે ભાવાંજલિ અને પરિવારને સ્નેહાંજલિ રૂપે પ્રગટ કર્યું છે. તેમના જીવન દરમિયાન બંગલાદેશ, ભારત, ફિલિપીન્સ અને અમેરિકામાં તેમણે વસવાટ કરેલો હતો.

પુસ્તકમાં તેમના મોસાળની વાતો રસભરી રીતે વર્ણવી, અને મા-બાપના સંસ્કાર તેમના જીવન ઘડતરમાં ઘણો ભાગ ભજવ્યો હોવાથી તેમના માટે રૂણ અદા કરી.

નાનપણમાં કાકા કાલેકરના પુસ્તકોના વાંચનથી પ્રભાવિત થયા હોવાથી તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો. તેમના પ્રોતસાહનથી લખતા થયા.

અમદાવાદમાં  શ્રેયસમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે લીનાબેન સાથે કામ કરી અનુભવ લીધો.

નિરૂપમાબેને પ્રેમ લગ્ન કર્યાં હતા. તેમના પતિનો સાથ પણ સારો રહ્યો તેથી લગ્ન પછી વધુ ભણી શક્યા.

જ્યોતિમાસી અને મનુમાસા ડોક્ટર હતા અને તેમના વ્યવસાયમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં પ્રેમપૂર્વક, સમય ફાળવી જરૂર પડે સલાહ સુચન આપતા. તેની વાતો પણ પુસ્તકમાં વણી લીધી છે.

નિરૂપમાબેને ધૂમકેતુની ટૂંકી વાર્તાઓનુ અનુવાદ કર્યું છે. તેમની સાથેના પત્રવ્યવહારનુ પુસ્તક ‘ વિદ્યાર્થીને પત્રો ‘ પણ પ્રકાશીત થયુ છે. 

અંગ્રેજી, હિંદી તથા ગુજરાતી ભાષા પરના પ્રભુત્વ માટે તેમને દાદ આપવી ઘટે.  તેમના મુખે તેમના જીવનની વાતો સાંભળવી તે પણ  ળવી એક લ્હાવો છે.


પરિચયકાર : કોકિલા રાવળ

               

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s