કાચા કુંવારા એક છોકરાને


watercolor – Kishor Raval

કાચા કુંવારા એક છોકરાને એકાએક વરસ થયાં છે હવે વીસ
એના હોઠો પર ઊગી છે કીસ

કાલ સુધી રુંવાટી ઊગતી જે જગાએ
આજ હવે ફૂટી છે મૂછો
છોકરીને જોઈને રણકેલી ધંટડીનો
ઘંટારવ છેકરાને પૂછો

સપનામાં પૂછે છે બનશે મિસિસ? તમને કહું છું ઓ મીસ?

છોકરાના મોડેથી ઊઠવાના કારણમાં
છાતીમાં ઝીણો વરસાદ

છોકરીના રોજરોજ કરવા દર્શન
એ જ છોકરાને મન પરસાદ

મૂંઝાતો છોકરોય હિંમતથી પૂછે છે, સંગાથે જિંદગી રમીશ?

જાતે રમવાની મેચ હવે છોકરાને
કરવી છે કોઈ રીતે ફિક્સ

એક વાર બાજી જો સેટ થઈ જાય
તો એક્કે એક બોલ ઉપર સિક્સ

મોટેરાં નાછૂટકે શીખવે એ પ્લાનિંગ પર છોકરાને આવેછે રીસ


કવિ: અંકિત ત્રિવેદી ( ગીતપૂર્વક ) ના સૌજન્યથી
સંપાદક: કોકિલા રાવળ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s