માનવાક્રુતિ


મુંગા શહેરની બર્ફીલી માનવાક્રુતિને

જીવન-લોઢ પર અત્યાચાર બુંદનો કાટ

કોઈના આશ-મિનારનાં ડગમગતા ખંડેર પર

આ મારું આ તારુંની આતશબાજીની વણજાર

સસલાએ કર્યો હતો પડકાર જંગરાજને

સર્જનહારના શરણે તોય સૌની છે લાજ

આશુકોની મુંગી મહોબત ના મંદ ધબકારે

લાગણીના ફુલની લાશને કુચલતો માનવ છે આજ!


રેખા શુક્લ (શિકાગો)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s