આપણું શિખર આરોહણ — The Hill We Climb


લોસ એન્જેલસ કેલિફોર્નિયાની ૨૨ વર્ષીય આફ્રિકન અમેરિકન યુવતી એમન્ડા ગોર્મનએ વોશિંગ્ટન ડીસી ખાતે જાન્યુઆરી ૨૦, ૨૦૨૧ના રોજ અમેરિકાના પ્રમુખ જો બાઈડનની શપથવિધિ બાદ રજુ કરેલ કાવ્ય. Guardianનોં વિડિયો જુઑ, Wikipediaમાં તેનું લખાણ વાંચો, અને નિચે કૌશિક અમીને લખેલી લીટીએ-લીટીનો અનુવાદ વાંચો.
આપણું શિખર આરોહણ The Hill We Climb
દિવસ ઉગતાં જ આપણે આપણી જાતને પૂછીએ છીએ, આ અનંત છાયામાં આપણે પ્રકાશ ક્યાં નિહાળી શકીએ? When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?
ગુમાવેલો બોજ આપણે વહન કર્યો. એ સાગર આપણે ખુંદવા રહ્યા. The loss we carry. A sea we must wade.
એ નરપશુની ભૂખને નિર્ભિક બની હરાવી. We braved the belly of the beast.
આપણે શીખ્યા, સૌમ્ય એટલે હંમેશાં શાંતિ નહી, અને નીતિ અને ધોરણોની ‘પરિકલ્પના’ એટલે હંમેશાં ‘ન્યાય’ નહીં. We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.
અને છતાં આપણી સમજ પહેલાં જ એ પરોઢ આવી છે. And yet the dawn is ours before we knew it.
અકથ્ય રીતે તેને આપણે પ્રાપ્ત કરી છે. Somehow, we do it.
દેશના પોતને વિખેરી નાંખતાં આપણે નિહાળતા રહ્યા, અને હજી તેને તહસનહસ કરવો બાકી છે. Somehow, we weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished.
અમે, આ દેશના અનુગામી અને તે સમય કે જ્યાં એક શ્યામ નમણી કન્યા ગુલામ પરંપરામાંથી અવતરી જેને એકલ માતાએ ઉછેરી, તે આજે રાષ્ટ્રપ્રમુખ બનવાનું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશે, ફક્ત પોતે જ પોતાને ઉદઘોષી શકશે. We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
અને હા, અમે ચમક-દમકથી દૂર છીએ, પરંપરાઓથી પર છીએ, તેનો અર્થ એ પણ નથી કે આપણે એક આદર્શ સંઘના સર્જન માટે ઝઝૂમી રહ્યા છીએ. And, yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.
આ આદર્શ સમાજના નિર્માણનો જાણીને ખોખલો દેખાડો કરી રહ્યા છીએ. We are striving to forge our union with purpose.
માનવીને સ્પર્શતી સઘળી સંસ્કૃતિઓ, રંગ, પાત્રો અને સંજોગો માટે પ્રતિબધ્ધ દેશના નિર્માણ કાજે. To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man.
અને એટલે જ આપણે નજર ઊઠાવી જોઈએ છીએ, આપણી વચ્ચે શું છે તે નહીં પણ આપણી સમક્ષ શું છે? And so we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us.
અમને વૈમનસ્ય દૂર કરી અમારા ભાવિને અગ્રતા આપવાની સમજ છે, આપણે સૌ પ્રથમ તો મતભેદોને બાજુ પર રાખવા પડશે. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside.
અમે હાથ લંબાવ્યા છે, જેથી અન્યના હાથને થામી શકીએ. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.
અમે કોઈને હાનિ કરવા માંગતા નથી, અને સહુનો સુમેળ ઈચ્છીએ છીએ. We seek harm to none and harmony for all.
અમે નહીં, વિશ્વને કહેવા દો, આ સત્ય છે. Let the globe, if nothing else, say this is true.
કે જેમ અમે પશ્ચાતાપ કરીએ તેટલા અમે ખીલીશું, That even as we grieved, we grew.
તે પણ અમે પહોંચાડેલી વ્યથાની માત્રા જેટલાની આશા રાખીએ છીએ. That even as we hurt, we hoped.
કે અમે થાક્યા છીએ, છતાં અમે પ્રયત્નશીલ રહ્યા. That even as we tired, we tried.
એટલે જ સદૈવ સંકળાયેલા રહીશું, વિજયી બનીને. That we’ll forever be tied together, victorious.
એટલા માટે નહીં કે અમે ફરીથી ક્યારેય હારીશું નહીં, પરંતુ ત્યારેય કદાપિ અલગાવનાં બીજ વાવીશું નહીં. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.
શાસ્ત્રો કલ્પના કરવા કહે છે, દરેકને પોતાની વેલ અને અંજીર વૃક્ષ નીચે બેસો, એને કોઈ તાકાત ડરાવી નહીં શકે. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid.
જો આપણે પોતાના જીવનકાળને અર્થપૂર્ણ વિતાવ્યો હશે તો સાફલ્ય ક્ષતિ રહિત અને સર્વને સાંકળનાર બની રહેશે. If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.
તો વચન છે કે સાહસ કરીને આદરેલો શિખર આરોહણનો આપણો માર્ગ સરળ હશે. That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare.
એટલે જ આપણું અમેરિકન હોવું એ આપણને મળેલા ગૌરવપૂર્ણ વારસા કરતાં ક્યાંય વધુ છે. It’s because being American is more than a pride we inherit.
આપણે ભૂતકાળમાં ભરેલા પગલાંને કેવી રીતે દુરસ્ત કરીએ. It’s the past we step into and how we repair it.
આપણે દેશને સાંકળતી શક્તિઓ કરતાં વધુ હાનિકર્તા પરિબળોને નિહાળ્યાં છે, We’ve seen a force that would shatter our nation, rather than share it.
જો તેનો અર્થ લોકશાહીના વિલંબનો હોય તો તે દેશ માટે વિનાશકર્તા હશે. Would destroy our country if it meant delaying democracy.
અને આ પ્રયાસ લગભગ સફળ રહ્યો. And this effort very nearly succeeded.
કવચિત લોકશાહી સમયાંતરે વિલંબિત થઈ હશે, કિંતુ તે કાયમી પરાજિત નહીં થઈ શકે. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
આ સત્યમાં, આ શ્રદ્ધામાં આપણો વિશ્વાસ છે, જ્યારે આપણી નજર ભવિષ્ય પર છે, ઈતિહાસની નજર આપણા પર છે. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
આ માત્ર મુક્તિનો યુગ છે. This is the era of just redemption.
અમને એના પ્રારંભથી ભય હતો. We feared at its inception.
આવી ભયાનક ઘડીના વારસદાર બનવાનો લગીરે અંદાજ નહતો. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour.
પરંતુ એમાં અમને એક નવા અધ્યાયના આલેખનનું જોમ મળ્યું, આશાના કિરણનો સંચાર અને નિજાનંદની પ્રાપ્તિ મળી. But within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves.
તેથી, જ્યારે એક વાર અમે પૂછ્યું, આપણે સંભવત: વિનાશ ઉપર કેવી રીતે વિજય મેળવી શકીએ, હવે આપણે દલીલ સાથે કહી શકીએ છીએ, વિપદા વળી આપણા પર કેવી રીતે હાવિ થઈ શકે? So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe, now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us?
આપણે હવે જે હતું તેના તરફ પાછા પ્રયાણ કરીશું નહીં, પણ શું છે તે તરફ જઈએ, એક ઉઝરડા ભરાયેલ પરંતુ અખંડ દેશ, જે પરોપકારી પણ સુદ્રઢ, આક્રમક અને સ્વતંત્ર છે. We will not march back to what was, but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free.
આપણા સૌને હવે વિમુખ નહીં કરાય કે અવરોધાશે નહીં કારણ આપણી નિષ્ક્રિયતા અને પ્રમાદ આવનારી પેઢીનો વારસો હશે, ભવિષ્ય બનશે. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation, become the future.
આપણી ક્ષતિઓ એમનો બોજ બનશે. Our blunders become their burdens.
પરંતુ એક બાબત નિશ્ચિત છે. But one thing is certain.
જો આપણે કરુણાને ઈચ્છાશક્તિ સાથે સાંકળીએ, અને યોગ્ય સંકલનથી, તો પછી પ્રેમ આપણો વારસો બને અને આપણાં સંતાનોના જન્મસિદ્ધ અધિકારને બદલી નાખનાર બને. If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright.
તો ચાલો આપણે એ દેશને પાછળ રાખી, વધુ સારા દેશનું સર્જન કરીએ. So let us leave behind a country better than the one we were left.
મારી કાંસાથી ધમધમતી છાતીથી આવતો દરેક શ્વાસ, (કહેશે), અમે આ ઘવાયેલા વિશ્વને એક અજાયબીમાં પરિવર્તિત કરીશું. Every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.
પશ્ચિમના સોનેરી પર્વતોમાંથી આપણે ઉત્તિષ્ઠ થઈશું. We will rise from the golden hills of the West.
અમે ઉત્તરપૂર્વના પવનોની લહેરોમાંથી ઉભરીશું જ્યાં આપણા પૂર્વજોએ ક્રાંતિની અનુભૂતિ કરી હતી. We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution.
અમે મધ્યપશ્ચિમ રાજ્યોના સરોવર તટના શહેરોમાંથી ઉભરી આવીશું. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states.
અમે તડકાથી શેરાયેલા દક્ષિણમાં પ્રગટીશું. We will rise from the sunbaked South.
અમે નવનિર્માણ, સમન્વય અને પુનર્પ્રાપ્તિ કરીશું. We will rebuild, reconcile, and recover.
અને આપણા રાષ્ટ્ર અને દેશ તરીકે ઓળખાતા દરેક ખૂણામાં, આપણા લોકો વૈવિધ્યસભર અને સુંદર, અને કસાયેલા અને સુંદર ઉભરી આવશે. And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful.
જ્યારે દિવસ ઊગે છે, અમે જ્વાળા અને અભયની છાયામાંથી બહાર કદમ રાખીએ છીએ. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid.
નવી પરોઢમાં ફુગ્ગાઓ મુક્ત કરતા જઈશું, The new dawn balloons as we free it.
કેમ કે ત્યાં હંમેશાં પ્રકાશ હોય છે, જો આપણે તે નિહાળવા માટે પૂરતા બહાદુર હોઈએ. For there is always light, if only we’re brave enough to see it.
જો ફક્ત આપણે તેટલા બહાદુર હોઈએ તો. If only we’re brave enough to be it.

 


આપણું શિખર આરોહણ — એમન્ડા ગોર્મન
અનુવાદ: કૌશિક અમીન
સંપાદક: કોકિલા રાવળ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s