શ્રેષ્ટ કથા


ફરી હું એક ક્થા કહુ? એક ધર્મગુરૂને થોડાક શિષ્યો હતા. રોજ સવારે ધર્મગુરૂ તેમને શુભ, સૌંદર્ય અને પ્રેમના સ્વરૂપ વિશે વાતો કરતા.

એક સવારે તે વાત કરવામાં હતા કે એક પંખી આવીને તેમની બારીની પાળી પર બેઠું અને ટહુકવા લાગ્યું. થોડીવાર ટહુક્યા પછી તે ઊડી ગયું. ગુરૂએ કહ્યુ : ‘આજ સવારનો વાર્તાલાપ પૂરો થયો.’

Photo credit — Audubon Society 2020 calendar

લેખક : જે. કષ્ણમૂર્તિ ( કુન્દનિકા કાપડીઆની શ્રેષ્ટ વાર્તાઓ ) ના સૌજન્ય

સંપાદક : કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s