હાટ પાથરશું


હાટ પાથરશું અને-
દષ્ટિમાં મલકાટ પાથરશું અને-
સ્પર્શમાં પમરાટ પાથરશું અને-

આ અગાસી પર પ્રતિક્ષા છે ઊભી,
આ નજરની વાટ પાથરશું અને-

ચેતના નિતાંત ટહુકી ઊઠશે,
પાંખમાં ચળકાટ પાથરશું અને-

છે મિલનની એક એવી ઝંખના,
ભીતરે તલસાટ પાથરશું અને-

સગપણો સૌ મઘમઘી જાશે ‘કિશોર’,
એક દિવસ હાટ પાથરશું અને-


(‘ધબક’) ના સૌજન્યથી, પાનું નંબર ૬૫
મોહિની ( ગઝલ સંગ્રહ )
ગઝલકાર: કિશોર મોદી
સંપાદક: કોકિલા રાવળ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s