ગંગા

સવળી ગંગા

સ્વર્ગે થી ગંગા
વારસોએ ઉતારી
પૂર્વજો તર્યા.

blue-line

અવળી ગંગા

સ્વાતંત્ર્ય ગંગા
પૂર્વજોએ ઉતારી
વારસો તર્યા.

blue-line

લેખક નટવરલાલ બૂચ, છેલવેલલુના સૌજન્યથી, પાનુ ૧૨૬

સુખચતુષટમ્

આજની હાસ્યરસથી ભરપુર ૭ હાયકુ નટવરલાલ બૂચનીં “છેલવેલ્લુ”માં મળી

સુખચતુષટમ્, નટવરલાલ બૂચ

પહેલું સુખ તે પેટસફાઈ,

બીજું સુખ નિત મળે મીઠાઈ;

ત્રીજુ સુખ અજ્ઞાને ભર્યા ,

ચોથું સુખ નીંદરમાં મર્યા.

“છેલવેલલુના સૌજન્યથી”

લેખક: નટવરલાલ બૂચ

વિરહાઈકુ સપ્તકમ્

પળ્યાં પિયર;

સૂનું ઘર તમારી

સ્મૃતિસભર.

સ્વપ્નિલ નિદ્રા;

તમરાંના ઝંકાર

ઝબકી જાગું.

પાચનાં ડંકા

પડીપડી જગાડે;

તમે સાંભર્યાં.

નહાઉં ધોઉં;

સાડીસૂને દોરડે

ધોતિયું રડે.

ચૂલો પેટાવું:

મૂંગી, હૂંફાળી જ્વાળ;

તમે સાંભર્યાં.

રંગીન પ્યાલા –

વીંટી ઘઉંવરણી ચા;

તમે સાંભર્યાં .

જયાં જયાં નજર

કરે નટનાગર,

યાદી તમારી.

લેખક : નટવરલાલ બૂચ

“છેલવેલલુના સૌજન્ય થી”

ઝબકી ગઇ

રાતનાં સમાચારમાં  કેલિફોર્નિયાના આગના સમાચાર જોઇ સુવા ગઇ. વ્હેલી સવારે તેનું સપનું આવ્યું. તેના ઉપરથી આ હાયકુ ઉપજ્યું.
-કોકિલા રાવળ, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫

ઝબકી ગઇ
પ્રભાત સપનાનું
દાવાનલનું.

scale~1023x5000x0x0~0929homesa-1412001081-10photo courtesy of http://www.californiaburning.org/capradio