તંદુરસ્તી માટે સાઈકલ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ

સાયકલીંગ એ સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ સાધન છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને શરીર વિજ્ઞાને એ સિધ્ધ કરેલી હકીકત છે. અત્યારે જેમ અમદાવાદ કે વડોદરા કે પૂના કે સુરત કે રાજકોટ મોટરબાઇકથી ભરચક છે એમ એક જમાનામાં એટલે બહુ દૂર નહીં પણ પચાસ જ વર્ષ પહેલાં સાયકલોથી ભરચક હતું. ત્યારે અમદાવાદમાં કાપડની મીલોના ભૂંગળા જીવતા … Continue reading તંદુરસ્તી માટે સાઈકલ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ

હાસ્યના લાભો

હાસ્ય-ચિકિત્સા વૈજ્ઞાનિક રીતે આદર્શ કસરત ગણાય છે. આદર્શ કસરત એટલે જેમાં એરોબિક વિભાગ, સ્નાયુનો વિભાગ અને સાંધાનો વિભાગ આવે. એરોબિક વિભાગમાં તમારા હ્રદય, ફેફસા અને રક્તવાહિનીની ક્ષમતા વધે. જાણીતી બધી કસરતો જેવી કે ચાલવું, દોડવું, ધીમી ગતિએ દોડવું (જોગીંગ), સાઇકલ ચલાવવી, તરવું, હલેસા મારવા, પર્વતારોહણ, દાદરો ચઢવો - ઊતરવો, અને હોકી, ફૂટબોલ, ટેનિસ, બેડમિંટન વગરે … Continue reading હાસ્યના લાભો