મૂંજવણ

રોજ સવારે / બાગમાં / માલણ મૂંજાય શું વીણું? ટહુકો કે પછી ફૂલ? કવિ : પ્રીતમ લખલાણી (અમેરિકાવાસી કેટલાક ગુજરાતી સર્જકો) મધુસૂદન કાપડિયા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી