બ્લુબેરી અને મેપલ-સિરપનો શીરો

૧ * એક કપ રવો (ક્રીમ ઓફ વ્હીટ) ૨* ૩/૪કપ બ્લુ બેરીઝ ૩* એક ચમચો ધી અથવા સ્વીટ બટર ૪* ત્રણ કપ ઉકળતુ ગરમ પાણી ૫* મેપલ સિરપ અથવા મધ(સ્વાદ અનુસાર) બનાવવાની રીત: ૧- ધીમી આંચે રવાને પાંચ મીનીટ માટે ઘીમાં શેકો. ૨- ત્રણ કપ ઉકળતુ પાણી અંદર નાખી હલાવો. ૩ - ૩/૪ કપ બ્લુ … Continue reading બ્લુબેરી અને મેપલ-સિરપનો શીરો

કેળા-ટમેટાનું શાક

સામગ્રી... ચાર કેળાનાં પતીકા એક મોટું ટમેટું, પાકું સમારેલું  તેલ બે ચમચા એક સૂકુ આખું મરચું રાઈ ૧/૪ ચમચી જરૂ ૧/૪ ચમચી હીંગની જરા છાંટ રીત... તપેલીમાં બે ચમચા તેલ મૂકી વઘારની સામગ્રી એક પછી એક નાખવી. રાઈ તડ તડ થાય એટલે સમારેલા ટમેટાનો વઘાર કરવો. જરા હલાવી બે મીનિટ ઢાંકી રહેવા દેવું. ત્યાર બાદ … Continue reading કેળા-ટમેટાનું શાક

લાલ જામફળનું શાક

લાલ જામફળનું શાક તો ભાવનગરની ખાસ વાનગી છે. જો સારા અને પાકા મળે તો બાનાવી જુવો... ૧/૨ કિલો લાલ જામફળ (પાકા) ૨ લીલા ભાવનગરી મરચાં ૨ ચમચા તેલ રાઈ, જીરુ,વઘારનું સુકુ આખુ મરચુ અને હીંગનો વઘાર કરી સમારેલા જામફળ અને મરચાને વઘારવા. ૧/૪ ચમચી મીઠું ૧/૮ ચમચી હળદર ૩/૪ ચમચી ધાણાંજીરૂ ૧ ચમચી સાકર (અથવા … Continue reading લાલ જામફળનું શાક

ઓટમીલ ભાખરી

ઓટમીલ ભાખરી ત્રણ ભાગ (કપ) ઘરનો લોટ બે ભાગ (કપ) દળેલા ઓટમીલ ૧/૪ કપ હેમપુષ્પ દાણા, અથવા તલ મીઠું, મરચું અથવા મરી સ્વાદ અનુસાર ૧/૪ હળદર ૧/૮ હિંગ ૬ ટેબલ સ્પુન મોણ ઘી,બટર અથવા ઓલિવ ઓઈલ ઉપરની બધી સામગ્રી લોટમાં ભેળવી કઠણ લોટ બાંધી બે ત્રણ કલાક ઢાંકી રહેવા દેવો. વણીને ધીમે તાપે નેપકીનથી દબાવવી. … Continue reading ઓટમીલ ભાખરી

ટ્રીપલ ડિલાઈટ

ટ્રીપલ ડિલાઈટ ત્રણ કપ તલ બે કપ શીંગદાણાં એક કપ ખમણેલું ટોપરૂં તાજું ( ફર્ોઝન પણ ચાલે) ચાર કપ ગોળ (ખમણેલું) એક સ્ટીક (8 oz) બટર ઓપશનલ સૂ્ઠ(1ts) અથવા ( 1/4 ts) એલચી ફર્ોઝન ટોપરૂં હોય તો આગળથી કાઢીને રાખવુંં. તલને તડ તડ થાય ત્યાં સુધી શેકીને બાજુમાં મૂકવા. તેજ વાસણમાં શીંગદાણાં (ફોતરા વગરના) શેકવા. … Continue reading ટ્રીપલ ડિલાઈટ

ટમેટા આંબાર

જ્યારે ઉનાળામાં અઢળક ટમેટા મળતાં હોય ત્યારે તેનું શૂં કરવું તેવો વિચાર આવે.  અહીં ચેરી અને ગ્રેપ ટમેટો મળે છે. તેનો સોસ બનાવી ફ્રીજમાં મૂકી થોડા દિવસો સુધી દાળશાકમાં કે ફરસાણ સાથે ખાઇ શકાય છે. ટમેટાને ધોઇ તપેલીમાં નાખવા. મરચુ, મીઠું, હળદર, ધાણાજીરુ અને ગોળ નાખી ખદખદાવવું. ઠરે ત્યારે કાચના વાસણ કે બરણીમાં ભરી ફ્રીજમાં … Continue reading ટમેટા આંબાર

શીરામણ કે રોંઢો? 

શીરામણ કે રોંઢો? Yogurt Parfait ગ્રીક યોગર્ટ અથવા દહીંમાંથી પાણીનો ભાગ નીતારી લેવો. હની ગ્રનોલા સીઝનના ફ્રુટ (ખાટાં હોય તો જરા સાકર છાંટી થોડીવાર રહેવા દેવા.) લાંબા ગ્લાસમાં દહીં, ગ્રનોલા અને ફ્રુટની ગોઠવણી કરવી. ઉપરના સ્તર ઉપર શણગાર કરવો. આમાં કાતરેલી બદામ કે અખરોટ નાખી શકાય.