સંચાર છે ~ પ્રેમનો સંસાર ~ ૨ ગઝલ

સંચાર છે 🌷
કલ્પનાઓ    તર્કનો   શૃંગાર    છે.
સ્વપ્ન  દેખે જે  નયન,  ફનકાર છે.
એષણાં વિચલિત કરી ધબકે હૃદય
થનગને  મકસદ  બની  મલ્હાર  છે.
સાધના     છે   જ્ઞાનની   સંજીવની,
ચેતનામાં      જ્ઞાનનો    ભંડાર    છે.
સ્નેહબંધન    ચિત્તને    ચંદન    કરે,
લાગણીનો    રક્તમાં    સંચાર    છે.
મા,  પિતા,  સાથી,   ગુરૂની   પ્રેરણા
માનવીના   શ્રેષ્ઠ    સર્જનહાર     છે.

પ્રેમનો સંસાર 🌷
પ્રેમનો  સંસાર  નોખો  હોય છે.
લાગણીનો  ઠાર  નોખો  હોય છે.
જિંદગીભર સંગ છે માતા પિતા;
એમનો  સહકાર નોખો  હોય  છે.
ઘર સજે છે આત્મજાના વ્હાલથી;
જીદનો પણ ભાર નોખો હોય છે.
ભાગ્યશાળી છું મળી મૈત્રી ખરી;
બંધુતાનો  સાર  નોખો  હોય  છે.
ક્યાં નડે છે ક્રોધ પણ મનમીતનો;
સ્નેહનો સ્વીકાર નોખો  હોય  છે.
છો  મળે  એકાંત  કોઈ ડર નહીં;
મૌનનો પડકાર  નોખો  હોય છે.

પલ્લવી ગુપ્તા 🌷
Pallavi Gupta from Himmatnagar, Sabarkantha, pallavi.rimzim@gmail.com
introduced by Harish Mahuvakar, Bhavnagar
સંપાદક: કોકિલા રાવળ

સફળતા જિંદગીની

સફળતા જિંદગીની,  હસ્તરેખામાં નથી હોતી;
ચણાયેલી ઈમારત એના નકશામાં નથી હોતી.

સુભાગી છે સિતારા કે  ગણતરી થાય છે એની,
પ્રણયમાં નહિ તો કોઈ ચીજ ગણનામાં નથી હોતી.

મને દીવાનગી મંજૂર છે   આ એક બાબત પર,
મહોબ્બતની મજા તમને સમજવામાં નથી હોતી.

તમે મારાં થયા નહીં તોયે  મારાં માનવાનો છું,
કમી સચ્ચાઈમાં હોય છે,  ભ્રમળમાં નથી હોતી.

વધુ હસવાથી આંસુ આવતાં  જોઈને પૂછું છું,
અસર એનાથી ઉલટી કેમ રોવામાં નથી હોતી?

હવે આથી વધુ શું ખાલી હાથે દિન વીતાવું હું?
કે મારી જિંદગી પણ મારા કબજામાં નથી હોતી.

ન શંકા રાખ કે મારી ગરીબી બહુ નિંખાલસ છે,
છે એ એવી દશા જે  કોઈ પરદામાં નથી હોતી.

ધરાવે છે બધા મારા જ  પ્રત્યે સંકુચિત માનસ,
જગા મારે જ માટે જાણે  દુનિયામાં નથી હોતી.


ગઝલકાર — બરકત વીરાણી — “બેફામ”  ( માનસર પુસ્તક નાસૌજન્યથી  )

સંપાદક–  કોકિલા રાવળ