અંતરનો નાદ

આજ બારણે અરધી રાતે કોણ ટકોરા દે છે? શમણું જાણી મનવાળું ત્યાં ફરી ટકોરા દે છે. નભથી ઊતર્યા તારાગણ સહુ રમી રાતભર થાક્યા ત્યારે એકલવાયા અંધારામાં કોણ હવે સળવળતું? સૂકા આ શમણામાં થઈને રાત રઝળતી વહી ગઈ ત્યાં ઉષાકિરણનું ઝરણ ક્યાંકથી ફૂટ્યું 'જરૂર આવશે' આશા એવી વાટ જોઈને હારી ગઈ ત્યાં હળવે હળવે ઝાંઝર જેવું, … Continue reading અંતરનો નાદ

લાડલી

ફાધર્સ ડે માટે વિચારવા લાયક...   પપ્પાને એના ઉપર ખૂબ માન. કેમકે પપ્પાએ કહેલી કોઇ વાત એ ઉથાપતી નહીં. એને કારેલાં જરાય ન ભાવે. પપ્પા કહે કે કારેલાં તબિયત માટે સારા એટલે ખાઈ લે. હિલ્સવાળા સેન્ડલ ખૂબ ગમે. પપ્પા કહે એનાથી બરાબર ચાલી શકાય નહીં, વળી પડી જવાય તો વાગે. એને સ્કૂટર ચલાવવું ગમે, પણ … Continue reading લાડલી